Администрирование сети на примерах, 2 изд.

Администрирование сети на примерах, 2 изд.

4.11 - 1251 ratings - Source

E’ EaE¾NN‚NƒEiE½E¾E¼ EaErN E½EdN‡EcE½EdNŽN‰EcN… NEcNN‚EmE¼E½N‹N… EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€E¾E² E²EcEaEm N€EdNNE¼EdN‚N€EcE²EdNŽN‚NN E²E¾EiN€E¾NN‹ EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EcN€E¾E²EdE½EcN E½EmEpE¾ErNŒNˆE¾E¹ NEmN‚Ec N EaE²NƒE¼N NEmN€E²EmN€EdE¼Ec Windows 2000 Server Ec Windows Server 2003 Ec N€EdEpE¾N‡EcE¼Ec NN‚EdE½N†EcNE¼Ec EiE¾Ea NƒEiN€EdE²ErEmE½EcEmE¼ Windows Vista, Windows XP, Windows 98 Ec Linux. E˜EmErE¾EpEmE½EcEm EiE¾NN‚N€E¾EmE½E¾ E½Ed EpE¾ErNŒNˆE¾E¼ EoE¾ErEcN‡EmNN‚E²Em EiN€EdEoN‚EcN‡EmNEoEcN… EiN€EcE¼EmN€E¾E². EŸN€EcE²EmEaEmE½E¾ N€EmNˆEmE½EcEm N‚EcEiEcN‡E½N‹N… EmEdEaEdN‡ EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€Ed NEmN‚Ec N EiN€EcE¼EmE½EmE½EcEmE¼ NN‚EdE½EaEdN€N‚E½N‹N… Ec E½EmNN‚EdE½EaEdN€N‚E½N‹N… E¼EmN‚E¾EaE¾E², N EcNEiE¾ErNŒEmE¾E²EdE½EcEmE¼ E²E¾EmE¼E¾EpE½E¾NN‚EmE¹ E¾EiEmN€EdN†EcE¾E½E½E¾E¹ NEcNN‚EmE¼N‹, EiN€E¾E³N€EdE¼E¼ NN‚E¾N€E¾E½E½EcN… N€EdEmN€EdEpE¾N‚N‡EcEoE¾E², Ed N‚EdEoEpEm NN€EmEaNN‚E², NE¾EmEaEdE½E½N‹N… NEdE¼EcE¼ EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€E¾E¼. EŸN€EmEaEiE¾ErEdE³EdEmN‚NN, N‡N‚E¾ N‡EcN‚EdN‚EmErNŒ N€EdEpE¾N‚EdEmN‚ N EoE¾E¼EiNŒNŽN‚EmN€E¾E¼ E½Ed NƒN€E¾E²E½Em E¾EiN‹N‚E½E¾E³E¾ EiE¾ErNŒEmE¾E²EdN‚EmErN. EcEmE¾N€EmN‚EcN‡EmNEoEcEm E¾NE½E¾E²N‹ EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EcN€E¾E²EdE½EcN N€EdNNE¼E¾N‚N€EmE½N‹ EiN€EmEaEmErNŒE½E¾ EoN€EdN‚EoE¾. EžEiEcNEdE½EcEm EiN€EcE¼EmN€E¾E² NEaEmErEdE½E¾ E½Ed E¾NE½E¾E²Em N€EmEdErNŒE½E¾ N€EdEpE¾N‚EdNŽN‰EmE¹ NEmN‚Ec, N‡N‚E¾ E½Ed 100% E³EdN€EdE½N‚EcN€NƒEmN‚ EcN… N€EdEpE¾N‚E¾NEiE¾NE¾EpE½E¾NN‚NŒ EiN€Ec NE¾EpErNŽEaEmE½EcEc E¾EiEcNEdE½E½N‹N… NƒNErE¾E²EcE¹ EiN€EcE¼EmE½EmE½EcN. EŸN€EcE²EmEaEmE½N‹ EiN€EcE¼EmN€N‹ NE¾EmEaEdE½EcN NN†EmE½EdN€EcEmE² Ec EiN€E¾E³N€EdE¼E¼ E½Ed NEmN‹EoEdN… VBScript, Visual Basic Ec EaN€NƒE³EcN…, EaE¾NN‚NƒEiE½N‹N… E½EdN‡EcE½EdNŽN‰EmE¼Nƒ EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€Nƒ.E’ EaE¾NN‚NƒEiE½E¾E¼ EaErN E½EdN‡EcE½EdNŽN‰EcN… NEcNN‚EmE¼E½N‹N… EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€E¾E² E²EcEaEm N€EdNNE¼EdN‚N€EcE²EdNŽN‚NN E²E¾EiN€E¾NN‹ EdEaE¼EcE½EcNN‚N€EcN€E¾E²EdE½EcN E½EmEpE¾ErNŒNˆE¾E¹ NEmN‚Ec N EaE²NƒE¼N ...


Title:Администрирование сети на примерах, 2 изд.
Author:Поляк-Брагинский Александр Владимирович
Publisher:БХВ-Петербург - 2012
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming