Biblia hebraïca, cum interpretatione latina Xantis Pagnini

Biblia hebraïca, cum interpretatione latina Xantis Pagnini

4.11 - 1251 ratings - Source

PA-alm.115.ver.1.. miracula per fe fieri in glotiam Chriilzbotit Apoa#39;AŸolbA„Acl. mendax Giezi, 4.Reg.5 z2 ... Reg.22, 1zz. mendici nulli fururi, fi obediatur Deo, Deur.i5, 4. menlA“ tabernaculi forma, Exod.z5, 2.3. na#39;ienlituofa muliet, Leu.15, 15. mila#39;erationis multa Deus, Exod.;4.6. menfurzaquot;a=:quitas.Leu.l9 ... 12.. metces perfecutionem palIis, Mat.5, 12. merces vinitoa#39;tibus ex A“quo datur, Mat.zo, 8. merces fecunclum opus, 1.


Title:Biblia hebraïca, cum interpretatione latina Xantis Pagnini
Author:
Publisher: - 1619
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming