BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 36 Issue 4 2014

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 36 Issue 4 2014

4.11 - 1251 ratings - Source

Kwartalnik naukowy qBiTP. BezpieczeA„stwo i Technika PoA¼arnicza/ Safety a Fire Techniqueq jest pismem recenzowanym kierowanym do kadr kierowniczych ochrony przeciwpoA¼arowej, pracownikA³w jednostek administracji paA„stwowej i samorzA…dowej zajmujA…cych siA™ problematykA… zarzA…dzania kryzysowego, pracownikA³w naukowych i dydaktycznych uczelni i instytutA³w badawczych zainteresowanych tematykA… ochrony przeciwpoA¼arowej, ochrony ludnoA›ci i bezpieczeA„stwa powszechnego. W ocenie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyA¼szego (Komunikat z dnia 17 grudnia 2013 r.) Kwartalnik otrzymaA‚ 9 punktA³w. ISSN 1895-8443 WiA™cej informacji na stronie Czytelnia.cnbop.pl Spis treA›ci numeru: http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/39A., Handbook of Building Materials For Fire Pro|() | | | | 2 | 3 14 | 5 .... 2012 NFPA 130: Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems, 2010 CAN/ULC-S1001 First Draft, Proposed First Edition July 2011, Integrated Systemsanbsp;...


Title:BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 36 Issue 4 2014
Author:bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
Publisher:Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytyt Badawczy -
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming