Computed Body Tomography with MRI Correlation

Computed Body Tomography with MRI Correlation

4.11 - 1251 ratings - Source

GrundlAbggende lAbrebog om CT og MRI og disses anvendelse iforbindelse med undersAcgelser af kroppens organer. FAcrst beskrives principperne bag CT-teknik og MRI, og derefter gennemgAyes undersAcgelser af kroppens organer systematisk. Bogen beskriver bAyde normale og abnorme fund med tekst og billeder og giver instruktioner i, hvorledes man optimerer billedkvalitet, -analyse, og -fortolkninger, samt undgAyr de mest almindelige fejlfortolkninger.Marston WA, Ahlquist R, Johnson G, et al. ... Top Magn Reson Imaging 2003; 14: 253a€“266. ... AIR Am J Roentgenol 1983;140:339a€“345. ... Abdominal aortic aneurysm: a 6-year comparison of endovascular versus transabdominal repair.


Title:Computed Body Tomography with MRI Correlation
Author:Joseph K. T. Lee
Publisher:Lippincott Williams & Wilkins - 2006
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming