Desenvolupament sostenible

Desenvolupament sostenible

4.11 - 1251 ratings - Source

A‰s sostenible el nostre desenvolupament? Aquest llibre intenta respondre aquesta pregunta, al mateix temps que planteja una sAurie da€™interrogants perquAu el lector reflexioni i extregui les seves prA²pies conclusions a partir de la€™anAnlisi de la informaciA³ que hi apareix, acompanyada da€™una notable presAuncia de figures i quadres amb dades. El desenvolupament econA²mic de les societats es sustenta grAncies a una sAurie da€™activitats humanes que generen riquesa, perA² tambAc provoquen impactes ambientals en utilitzar un important contingent de recursos naturals, molts dels quals no es poden renovar i estan en vies da€™esgotament. El veritable desenvolupament sa€™ha de fonamentar tant en la viabilitat econA²mica com en la protecciA³ del medi ambient i en la€™equitat social. NomAcs aixAs es podrAn dir que el nostre desenvolupament Acs sostenible, da€™acord amb la definiciA³ que apareix a la€™informe Brundtland: a€œdesenvolupament que atengui les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures da€™atendre les seves prA²pies necessitatsa€.Sierra Leone ocupa en les dues classificacions la darrera posiciA³, perA² ha passat de 0, 254 a 0, 336. En paAmsos com la RepAoblica ... el grau de desenvolupament. Font: ElaboraciA³ prA²pia a partir de PNUD (2009) Font: ElaboraciA³ prA²pia a partir de PNUD (1999) 10.4 CooperaciA³. 283 Manual de desenvolupament sostenible.


Title:Desenvolupament sostenible
Author:Òscar Saladié, Josep Oliveras
Publisher:PUBLICACIONS UNIVERSITAT ROVIRA i VIRGILI - 2010-06-17
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming