Děti a dospívající online

Děti a dospívající online

4.11 - 1251 ratings - Source

Kniha urAenAi nejen AiirAiAs odbornAc veA™ejnosti pA™edstavuje vybranAi rizika, se kterA½mi se dneAinAs dA›ti mohou na internetu setkat. Pozornost je upA™ena na jejich vA½skyt a dAmsledky, dAile na vymezenAs ohroA¾enA½ch skupin dA›tskA½ch uA¾ivatelAm internetu a v neposlednAs A™adA› na preventivnAs Ai intervenAnAs opatA™enAs.DostupnAc z: http://www.eunetadb.eu/files/docs/Qualitative_Report_D6.pdf Valkenburg, P. M., Peter, J. (2007). Preadolescentsa#39; ... In J. Gackenbach (Ed.) Psychology and the internet: Intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications (s. 141a€“63) ... In K. S. Young, C. N. de Abreu, (Eds.), Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment (s. 19a€“34). Hoboken: Wiley-Blackwell. 3.


Title:Děti a dospívající online
Author:Ševčíková Anna, a kolektiv
Publisher:Grada Publishing a.s. - 2015-01-09
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming