Enfermería Psicosocial y de Salud Mental: Marco conceptual y metodológico (eBook)

Enfermería Psicosocial y de Salud Mental: Marco conceptual y metodológico (eBook)

4.11 - 1251 ratings - Source

Aquest llibre emmarca aspectes conceptuals i metodolA²gics de la infermeria psicosocial i de salut mental dins de la infermeria general, partint de la€™estat actual de la infermeria (capAstol 1) i analitzant les perspectives de futur per al segle XXI (capAstol 3). En el capAstol 2 estan recollides les aportacions psicosocials mAcs importants en relaciA³ amb: la definiciA³ da€™infermeria, les etapes del procAcs da€™atenciA³, les taxonomies NANDA-NIC-NOC, la recerca i la formaciA³. El llibre, catalogat com a manual de consulta, va dirigit tant a estudiants de grau com de postgrau i tambAc a professionals da€™infermeria que comparteixen el concepte de a€œformaciA³ al llarg de tota la vidaa€...Este libro enmarca aspectos conceptuales y metodolA³gicos de la enfermerAsa psicosocial y de salud mental dentro de la enfermerAsa general, partiendo del estado actual de la enfermerAsa (capAstulo 1) y analizando las perspectivas de futuro para el siglo XXI (capAstulo 3). En el capAstulo 2 estAin recogidas las aportaciones psicosociales mAis importantes en relaciA³n a: la definiciA³n de enfermerAsa, las etapas del proceso de atenciA³n, las taxonomAsas NANDA-NIC-NOC, la investigaciA³n y la formaciA³n. El libro, considerado como manual de consulta, va dirigido a estudiantes de enfermerAsa tanto de grado como de postgrado y tambiAcn a profesionales de enfermerAsa que comparten el concepto de a€œformaciA³n a lo largo de toda la vidaa€.Nursing diagnosis handbook. A guide to planning care (5th. ed.). St. Louis, Missouri: Mosby. Adler, V.A. (2001). Pacientes con infecciA³n por VIH. En P.G. Oa#39; Brien, W.Z. Kennedy y K.A. Ballard (edits.), EnfermerAsa PsiquiAitrica (pp. 531-552).


Title:Enfermería Psicosocial y de Salud Mental: Marco conceptual y metodológico (eBook)
Author:María Teresa Lluch Canut
Publisher:Edicions Universitat Barcelona - 2004-02-13
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming