Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa

Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa

4.11 - 1251 ratings - Source

Curial e GA¼elfa Acs una novelAmla anA²nima del segle XV escrita en llengua catalana, desconeguda fins al segle XIX i publicada por primera vegada el 1901. Es tracta da€™una obra singular, a cavall entre la€™Edat Mitjana i el Renaixement, en quAu es conjuminen magistralment els components cavalleresc i sentimental i la influAuncia de la€™Humanisme. Encara que el protagonista realitza les seues gestes per ItAnlia, Alemanya, Hongria, FranAsa, Anglaterra, GrAucia, Terra Santa, Egipte i Tunis, el seu ambient Acs bAnsicament italiAn. El seu anonimat i la seva llengua han desorientat els lingA¼istes i els historiadors de la literatura que sa€™hi han acostat. La novelAmla, ara accessible en anglAus, espanyol, francAus, portuguAcs i italiAn a€” en traduccions promogudes per IVITRA, basades en la€™ediciA³ filolA²gica del prof. Antoni Ferrando (2007) a€”, atrau cada vegada mAcs la€™atenciA³ dels estudiosos, no sols per la seva redacciA³ exquisida i la seva ben traAsada estructura, sinA³ pel seu ric rerefons cultural europeu. El present volum da€™estudis intenta respondre a gran part da€™aquests interrogants, amb quaranta aportacions molt rellevants tant en la€™aspecte lingA¼Asstic com en el cultural. Curial e GA¼elfa is a 15th century anonymous romance written in Catalan, unknown until the 19th century and first published in 1901. It is a singular work, halfway between the Middle Ages and the Renaissance, in which the features of chivalry and sentimentalism and a touch of Humanism are brilliantly combined. Although the main character performs his heroic deeds in Italy, Germany, Hungary, France, England, Greece, the Holy Land, Egypt and Tunisia, the atmosphere is essentially Italian. Its anonymity and its language have always disconcerted the linguists and literary historians who have approached it. The novel, now available in English, Spanish, French, Portuguese and Italian a€” in translations sponsored by IVITRA, based upon Prof. Antoni Ferrandoa€™s philological edition (2007) a€” and in German, is increasingly attracting the attention of scholars, not only because of its delighting style and its wonderfully traced structure, but also because of its rich cultural European background. This volume of studies tries to solve most of these questions with forty outstanding contributions, all of them very important both from a linguistic and a cultural point of view.... tambAc, entre posicions encontrades, les aportacions bibliogrAnfiques indispensables de Pamela Waley (1974 i 1976), Anton Espadaler ... i bAc que s, al- legava en matAuria amorosa o cavalleresca, com a manual militar o galant, o com a llibre per a la diversiA³ i l ... En l, endemig, Desclot i Muntaner havien passat a la histA²ria.


Title:Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa
Author:Antoni Ferrando
Publisher:John Benjamins Publishing - 2012-12-19
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming