Kodeks cywilny ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Kodeks poste̜powania cywilnego ; Prawo prywatne mie̜dzynarodowe

Kodeks cywilny ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Kodeks poste̜powania cywilnego ; Prawo prywatne mie̜dzynarodowe

4.11 - 1251 ratings - Source

JeA¼eli polecenie ma na wzglA™dzie interes spoA‚eczny, wykonania polecenia moA¼e A¼A…daA‡ takA¼e wA‚aA›ciwy organ paA„stwowy. D z I a 1 IV. ... Nie moA¼e byA‡ wykonawcA… testamentu, kto nie ma peA‚nej zdolnoA›ci do czynnoA›ci prawnych. Art. 987.


Title:Kodeks cywilny ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Kodeks poste̜powania cywilnego ; Prawo prywatne mie̜dzynarodowe
Author:Poland
Publisher: - 1976
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming