Manual d'història moderna universal

Manual d'història moderna universal

4.11 - 1251 ratings - Source

Aquest manual Acs una introducciA³ a la histA²ria moderna universal i exposa amb un llenguatge entenedor les principals caracterAsstiques del mA³n entre els segles XV i XVIII. Les vint-i-quatre unitats temAntiques que configuren la€™obra han estat escrites per especialistes en la temAntica i aborden qA¼estions da€™espai i temps, inclouen qA¼estions de mAutode i epistemologia amb la€™objectiu da€™explicitar el contingut crAstic inherent a la€™anAnlisi histA²rica, incideixen en la€™aprenentatge, tenen una perspectiva universal i un carAncter pluridisciplinari i transversal, i aborden temes ambientals, cientAsfics, polAstics i de gAunere.HISTORIOGRAFIA I HISTA’RIA MODERNA La histA²ria, entesa com a relat elaborat del passat, la fan els historiadors, els ... da#39;Intellectual origins of the English Revolution (1965); Eric J. Hobsbawm (1917-2009), autor de The Age of revolution.


Title:Manual d'història moderna universal
Author:Espino López, Antonio, Martí Escayol, Maria Antònia
Publisher:Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona - 2014-12-15
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming