Manuál obranné střelby II

Manuál obranné střelby II

4.11 - 1251 ratings - Source

V souvislosti s rostoucAsm vlivem organizovanAcho zloAinu a teroristickAc Ainnosti i na civilnAs sektor se zvyAiuje poptAivka po komplexnAsm vA½cviku, maximAilnA› vyuA¾AsvajAscAsm legAilnAsch moA¾nostAs pro pouA¾itAs tA™As zbranAs, tedy nejen pistole, ale i zbranAs dlouhA½ch - brokovnice a samonabAsjecAs kulovnice. Kniha navazujAscAs na ManuAil obrannAc stA™elby se zamA›A™uje pA™edevAiAsm na efektivnAs ovlAidAinAs tA›chto prostA™edkAm na zAikladA› poslednAsch svA›tovA½ch trendAm. Autor Pavel AŒernA½ tentokrAit spojil sAsly s renomovanA½mi instruktory speciAilnAsch sloA¾ek, VAiclavem VinduAikou a OndA™ejem DuAikem a dalAiAsmi spolupracovnAsky, pA™edstavujAscAsmi mezinAirodnAs stA™eleckou AipiAku. Na zAikladA› i jejich bojovA½ch zkuAienostAs ze zahraniAnAsch misAs vznikl ojedinA›lA½ vA½cvikovA½ materiAil, doplnA›nA½ spoustou rad a ukAizkami A™eAienAs konkrActnAsch situacAs. Kniha, zamA›A™enAi nejen na technickAc, ale i na taktickAc prvky zvlAidAinAs jak rAmznA½ch brokovA½ch zbranAs, tak i puAiek na bAizi Sa58, AK47 a AR15/M4, je doplnA›na vAsce neA¾ pA›ti sty barevnA½mi fotografiemi.Na druhAc stranA› pod slabou rukou je pakjako protivAiha zavA›Aieno dvoupouzdro na 5, 56 zAisobnAsky. Vespod je celA½ komplet po obou stranAich fixovAin k opasku. PuAika pro noAienAs mAmA¾e bA½t zavA›Aiena Ai pA™ipnuta pAiskem do vyAiAiAs polohy, takA¾e v anbsp;...


Title:Manuál obranné střelby II
Author:Černý Pavel, Vinduška Václav, Dušek Ondřej
Publisher:Grada Publishing a.s. - 2012-12-03
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming