ONCOLOGIE

ONCOLOGIE

4.11 - 1251 ratings - Source

Handboek voor verpleegkundigen en andere hulpverleners is het standaardwerk voor alle oncologieverpleegkundigen, en verpleegkundigen werkzaam in de oncologie. De combinatie van algemene oncologische, diagnostische, medische, psychosociale en allesomvattende zorgaspecten maakt dit boek uitermate geschikt voor de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij mensen met kanker en hun naasten.De oncologische zorg is de laatste decennia steeds complexer geworden. Dit heeft effect op de behandelingstrajecten voor patienten en voor de noodzaak van een goede algemene kennis en brede kijk op dit specialisme door de hulpverleners. Niet alleen op het gebied van behandeling, begeleiding en zorg, maar ook wat betreft preventie, screening, revalidatie en reintegratie, waarbij leeftijd, cultuur en spiritualiteit niet kunnen worden vergeten.Patienten hebben recht op de beste, op evidence gebaseerde behandeling en zorg en indien deze niet voorhanden is, op de beste practice-based medische en verpleegkundige zorg. Dit vraagt om deskundige hulpverleners die kennis en vaardigheden bezitten om hun vak goed uit te oefenen en die verantwoordelijkheid nemen deze kennis en vaardigheden uit te breiden en up-to-date te houden.Dit boek beoogt een brede basis te leggen voor al deze gedreven hulpverleners, waarbij de patient en zijn naaste(n) niet alleen centraal staan, maar ook kunnen rekenen op de best mogelijke behandeling en zorg.Naast hoofdstukken waarmee (meer) kennis kan worden verworven ten aanzien van de algemene en specifiek medische en verpleegkundige diagnostiek, behandeling en zorg van veel voorkomende maligniteiten kent het boek ook hoofdstukken rondom thema's als organisatie van de oncologische zorg, palliatieve zorg en leeftijdsspecifieke zorg, culturele aspecten van de zorg en interactieve vaardigheden. Deze hoofdstukken zijn niet tumorgebonden en doen recht aan belangrijke aspecten in de oncologische zorgverlening.qBoekhout, A.H.Vincent, A.D., Dalesio, O.B., Bosch, J. van den, Foekema-Tons, J.H., Adriaansz, S. e.a. (2011). ... (2012) Guidelines on Prostate Cancer, A. Heidenreich (chairman), P.J. Bastian, J. Bellmunt, M. Bolla, S. Joniau, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, T.H. van der Kwast, T.Wiegel, F. Zattoni. Grossmann ... 7 http://www.123frax.nl/ 7 www.nnf-info.nl: Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF).


Title:ONCOLOGIE
Author:J. A. van Spil, H. A. M. van Muilekom, B. F. H.van de Walle-van de Geijn
Publisher:Bohn Stafleu van Loghum - 2013-01-14
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming