Суштинско значење Администратор Водич Oracle-База на податоци-11g R2, MySQL, администратор  и  Oracle Линукс администратор Водич R7 in Macedonian

Суштинско значење Администратор Водич Oracle-База на податоци-11g R2, MySQL, администратор и Oracle Линукс администратор Водич R7 in Macedonian

4.11 - 1251 ratings - Source

Essential Administrator's Guide Oracle-Database-11g R2, MySQL Administrator and Oracle Linux Administrator's Guide R7 in Macedonian EEd eBook Em E¾EaErEcN‡EmE½ N€EmNNƒN€N EoEdEaEm Ec EaEd E¾EaEcN‚Em NE¾ EoE¾N€EcNE½Ec E½EdNE¾EoEc EmEd NƒN‡EmNšEm EoEdEoE¾ EaEd NEm EoE¾N€EcNN‚Ec EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ E’E¾EaEcN‡ Oracle-E‘EdEmEd E½Ed EiE¾EaEdN‚E¾N†Ec-11g R2, MySQL EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ Ec Oracle E›EcE½NƒEoN EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ E’E¾EaEcN‡ R7 NE¾ ErEmNE½E¾N‚EcN˜Ed Ec NƒEpEcE²EdNšEm. EžE²EdEd EoE½EcE³Ed NEm EiN€EmEaE²EcEaNƒE²Ed E²E¾E²EmEaNƒE²EdNšEm E½Ed user-friendly EmEd EiN€EmEaE¼EmN‚E¾N‚ , EcE¼EdN˜NœEc N˜EdNE½Ed NN‚N€NƒEoN‚NƒN€E½Ed N€EdE¼EoEd; E³E¾ E²E¾EaEc N‡EcN‚EdN‚EmErE¾N‚ E½EcEm EoErNƒN‡E½EcN‚Em EmErEmE¼EmE½N‚Ec E½Ed NNƒEpN˜EmEoN‚E¾N‚ NE¾ NƒEiE¾N‚N€EmEpEd E½Ed EcErNƒNN‚N€EdN†EcEc Ec EaEcN˜EdE³N€EdE¼Ec E²E¾ N‚EmEoE¾N‚ E½Ed N‚EmEoNN‚E¾N‚ EmEd EaEd NEm E¾EpEmEmEpEmEaEc E½Ed N‡EcN‚EdN‚EmErE¾N‚ NN„EdNœEd EaNƒN€Ec Ec E½Ed E½EdN˜NErE¾EpEmE½EcN‚Em E½Ed EoE¾E½N†EmEiN‚Ec. 1) EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ E’E¾EaEcN‡ Oracle-EpEdEmEd E½Ed EiE¾EaEdN‚E¾N†Ec 11g R2-2) MySQL EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ 3) Oracle E›EcE½NƒEoN EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ E’E¾EaEcN‡ R7 EEd eBook Em EmEd NEmEoE¾N˜ EoE¾N˜ EcE¼Ed EcE½N‚EmN€EmN EmEd EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ E’E¾EaEcN‡ Oracle-E‘EdEmEd E½Ed EiE¾EaEdN‚E¾N†Ec-11g R2, MySQL EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€, Ec Oracle E›EcE½NƒEoN EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ E’E¾EaEcN‡ R7 Ec NEdEoEd EaEd NEm N€EdEmEpEmN€Em NE²E¾EcN‚Em NEiE¾NE¾EpE½E¾NN‚Ec Ec EoN€EmEdN‚E¾N€EcN‚Em N‚EmN…E½EcN‡EoEd E¾EaErNƒEoEd. EcE¾Ed Em E¾EaErEcN‡EmE½ N€EmNNƒN€N Ec EaE¾EpN€Ed N€EmN„EmN€EmE½N†Ed EmEd E˜Ec EiN€E¾N„EmNEcE¾E½EdErN†Ec Ec EiEmEoN‚E¾N€E¾N‚ EmEd EcE½N„E¾N€E¼EdN‚EcN‡EoEd N‚EmN…E½E¾ErE¾E³EcN˜Ed. E—EmE¼EmN‚Em NEc NƒN‡EmNšEm E½Ed NEcN‚Em 3 EmNEmE½N†EcN˜EdErE½Ec EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ E’E¾EaEcN‡ Oracle-E‘EdEmEd E½Ed EiE¾EaEdN‚E¾N†Ec-11g R2, MySQL Ec Oracle E›EcE½NƒEoN EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ EEaE¼EcE½EcNN‚N€EdN‚E¾N€ E’E¾EaEcN‡ R7, NƒN‡EmNšEm E½EcE² NœEm NEm E¾N‚E²E¾N€Ec EpEmEmEpN€E¾N˜ E²N€EdN‚Ec NE¾ E³EdN€EdE½N†EcN˜Ed EaEmEoEd N‚Ec EaE¾EpN€E¾ EiErEdN‚EmE½Ec N€EdEpE¾N‚E½Ec E¼EmNN‚Ed, NEmE³Ed Ec E²E¾ EcEaE½EcE½Ed. EiEdE¼E¾ NEm NEmNœEdE²EdE¼ EmEaE½Ed N€EdEpE¾N‚Ed EaEmEoEd NƒN‡EmNšEmN‚E¾ E½EcEoE¾E³EdNˆ E½Em EmEdEiEcN€Ed! EsEcN‚EdN˜, N‡EcN‚EdEdN‚, NEm EiN€E¾N‡EcN‚EdEdN‚! E˜ EŸEcNˆNƒE²EdN˜, EiEcNˆNƒE²EdN˜, EiEcNˆNƒE²EdN˜! E N‚Ec NEm EmEdEpErEdE³E¾EaEdN€EdE¼ EmEd E¼E¾N˜EdN‚Ed EiN€EmEoN€EdNE½Ed NE¾EiN€NƒE³Ed E‘EmN‚ (Griffo) EE³NƒEmE½ Ec E½EmE²EmN€E¾N˜EdN‚E½Ec E¼E¾EcN‚Em NEcE½E¾E²Ec EcEmN˜ErE¾N€ Nguyen Ec E•NˆN‚E¾E½ EE³NƒEmE½ EmEd NEcN‚Em E½Ed E½EcE²E½EdN‚Ed N™NƒEpE¾E² Ec EiE¾EaEaN€NˆEoEd, EpEmEm E½EcE²E½EdN‚Ed EmE¼E¾N†EcE¾E½EdErE½Ed EiE¾EaEaN€NˆEoEd Ec EiE¾E¼E¾Nˆ, E½EcN‚Nƒ EmEaEmE½ E¾Ea E¾E²EcEm EmEaNƒEoEdN‚EcE²E½Ec N˜EdEmEcEo EoE½EcE³Ec Ec EdNƒEaEcE¾ EpEc EpEcErE¾ E¼E¾EpE½E¾.EErN‚EmN€E½EdN‚EcE²E½E¾, E½Ed Windows XP Ec Windows Server 2003, E¼E¾EpEmN‚Em EaEd NEm EoEdE½EaEcEaEcN€Ed E½Ed NErEmEaE½EcN‚Em E¾Ea EoE¾E¼EdE½EaE½EdN‚Ed ... N˜Ed NErEmEaE½EdE²Ed EoE¾E¼EdE½EaEd: S S EžRACLE_EEžEœE• / sysman / admin / emdreN€ / bin / RepManager E”E¾E¼EdNœEcE½E¾N‚ listener port EiEcEaanbsp;...


Title:Суштинско значење Администратор Водич Oracle-База на податоци-11g R2, MySQL, администратор и Oracle Линукс администратор Водич R7 in Macedonian
Author:Nam Nguyen
Publisher: - 2015-09-19
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming