Possessions, renda de la terra i treball assalariat

Possessions, renda de la terra i treball assalariat

4.11 - 1251 ratings - Source

Aquesta colAmlecciA³ d'assaigs vol aprofundir en alguns dels trets originaris de la€™estructura agrAnria mallorquina moderna. Da€™una banda replanteja la interpretaciA³ sobre la formaciA³ dels patrimonis agraris de la€™aristocrAncia durant els segles XV i XVI; emfasitzant el paper que tinguAc la desigualtat al si de les comunitats vilatanes en la€™emergAuncia de la gran propietat i la precocitat da€™alguns da€™aquests processos. En segon lloc estudia el procAcs de formaciA³ de les possessions i indaga en la lA²gica econA²mica de les grans hisendes i de les seves unitats da€™explotaciA³. Seguidament analitza la€™organitzaciA³ de la€™espai, els sistemes da€™usos del sA²l i les estratAugies que seguiren els terratinents per fer front als increments dels costos econA²mics que comportava la intensificaciA³ del cultiu. Per Aoltim, estudia la difusiA³ del contracte da€™arrendament a curt termini, i tracta da€™analitzar les relacions entre els processos da€™intensificaciA³ agrAnria i la distribuciA³ de la€™excedent entre terratinents, arrendataris i assalariats. \n\n... Lleida, maig 1214, Lleida, http://www.seha.info/congresos/2011/S1Morey, % 20Antonia.pdf Morey, A. (2012): a€œSa Torre: una possessiA³ de la Marina de Llucmajor eminentment ramadera (segles XVI i ... Passat ipresent, Edicions Documenta Institut da#39;Estudis BaleAnrics, Palma de Mallorca. ... Morro, G.(2001):a€œEl context ideolA²gic dela revolta /145053): poderi repressiA³ les conseqA¼Auncies Manacora€, dins DD.


Title:Possessions, renda de la terra i treball assalariat
Author:Gabriel Jover i Avellà, Jerònia Pons Pons
Publisher:Documenta Universitaria - 2012-11-30
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming