Powszechna ksiega ustaw cywilnych dla wszystkich krajow dziedzicznych niemieckich monarchii austryackiej. (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie)

Powszechna ksiega ustaw cywilnych dla wszystkich krajow dziedzicznych niemieckich monarchii austryackiej. (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie)

4.11 - 1251 ratings - Source

lioA›ca#39; zachowku cy, jeA¼eli tylko osobom tym sA‚uA¼yA‚oby prawo i kolej ustawniczego dziedziczenia. ... *Jam AdAd aquot;Ad aquot;*Ada#39; Kto zrzekA‚ siA™ prawa dziedziczenia; kto go zachodzA… warunki. od niego stA³sownie do zawartych wrozdziale A³smym przepisA³w jest wyA‚A…czonym; albo przez spadkodawcA™ prawnie jest wydziedziczonym, ten nie ma prawa do zachowku i przy obliczeniu takowego uwaA¼a siA™ tak, jak gdyby go nieanbsp;...


Title:Powszechna ksiega ustaw cywilnych dla wszystkich krajow dziedzicznych niemieckich monarchii austryackiej. (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesamten deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie)
Author:Franciscus I. Austriae imperator
Publisher: - 1811
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming