Službeni glasnik Bosne i Hercegovine

Službeni glasnik Bosne i Hercegovine

4.11 - 1251 ratings - Source

OPIS PREDMETA UGOVORA Servisiranje i kalibracija mjernih instrumenata- svjetlovodnih i reflektometara, tipa MTS 5100/5200 proizvoA‘aAa JDSU Actema ( OTDR). 11.5. UKUPNA KOLIAŒINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA ceaanbsp;...


Title:Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
Author:Bosnia and Hercegovina
Publisher: - 2008
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming