Ye̲ṅ awurade nè ye̲ṅ agyeṅkwã Yesu Kristo Apãm-Foforo nse̲m wo̲ tw̆i kasa mu. The New Testament ... translated ... into the Tshi-Chwee-language, Gold Coast, Western Africa. Revised edition. [Translated by J. G. Christaller.]

Ye̲ṅ awurade nè ye̲ṅ agyeṅkwã Yesu Kristo Apãm-Foforo nse̲m wo̲ tw̆i kasa mu. The New Testament ... translated ... into the Tshi-Chwee-language, Gold Coast, Western Africa. Revised edition. [Translated by J. G. Christaller.]

4.11 - 1251 ratings - Source

29 Na sakasaka hygg kAmrow no nnyinAc mAc, na wgde adiveilkoro tutuu mmirika kgg aflAma#39;ge, na wgkyeree Makedoniafo Gaio nAu Aristarko a wgkAc Paulo hAp wg na#39; akwantu mu no, na wgpempela#39;l wgla#39;l de wgA„ kgg hg bi. 30 Na Paulo susuwi sganbsp;...


Title:Ye̲ṅ awurade nè ye̲ṅ agyeṅkwã Yesu Kristo Apãm-Foforo nse̲m wo̲ tw̆i kasa mu. The New Testament ... translated ... into the Tshi-Chwee-language, Gold Coast, Western Africa. Revised edition. [Translated by J. G. Christaller.]
Author:
Publisher: - 1870
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming