Zarys prawa międzynarodowego prywatnego

Zarys prawa międzynarodowego prywatnego

4.11 - 1251 ratings - Source

Nie ulega wA…tpliwoA›ci, iA¼ prawo personalne spadkodawcy z chwili A›mierci (a wiA™c statut spadkowy) wA‚aA›ciwe jest do oceny ... takA¼e prawa personalnego spadkobiercy (nie majA…cego zdolnoA›ci prawnej wedA‚ug swego prawa, choA‡ jA… ma wedle prawa ... Statut spadkowy decyduje rA³wnieA¼ o tym kto powoA‚any jest do dziedziczenia z ustawy, o porzA…dku dziedziczenia ... rezerwie lub zachowku, stosunkach miA™dzy wspA³A‚spadkobiercami, odpowiedzialnoA›ci za dA‚ugi spadkowe , moA¼liwoA›cianbsp;...


Title:Zarys prawa międzynarodowego prywatnego
Author:Bronisław Walaszek, Mieczysław Sośniak
Publisher: - 1973
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming